Van de Velde – Vandeputte: bank en verzekeringen

Staan tot uw dienst…

Frank Van de Velde
Bestuurder
Business- en landbouwkredieten

Anne-Mie Vandeputte
Bestuurder
Vermogensbeheer
Business- en particuliere kredieten

Sabien Bleyaert
Betaalverkeer & verzekeringen

Caroline Haegeman
Business- en landbouwkredieten

Mieke Audoore
Vermogen en particuliere kredieten

Lisa Van Severen
Kredieten & Verzekeringen

Van de Velde - Vandeputte: bank en verzekeringen